Hướng dẫn tải Game Hoành Tảo Thiên Hạ

Hướng dẫn tải Game Hoành Tảo Thiên Hạ

 Nếu bạn không tải được game bạn có thể tải bằng link sau: https://choi365.net/Client.zip
Các hạ tải được Game về với File: Client.zipBước 1: Các hạ hãy giải nén file Client.zipBước 2: Vào thư mục Client vừa được giải nénBước 3: Chạy file Miniclient.exeBước 4: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản để chơi thôi!

Nếu bạn gặp phải lỗi đăng nhập

BẠN VUI LÒNG CÀI LẠI GIỜ MÁY TÍNH BẠN CHO ĐÚNG VỚI GIỜ VIỆT NAM VÀ MÚI GIỜ +7Nếu các hạ nào không thể chơi đc xin vui lòng liên hệ hỗ trợ trên Fanpage của chúng tôi!