Hướng dẫn Vật Phẩm Cần Thiết

Hướng dẫn Vật Phẩm Cần Thiết

Trang phục và vũ khí giúp đại hiệp gia tăng các chỉ số tấn công, phòng ngự … Quá trình làm nhiệm vụ, đánh quái và hạ BOSS sẽ có xác suất rơi ra các trang bị giá trị.

Mỗi trang bị đều có 1 loại Thuộc tính chính cố định: 

Trang bị Thuộc tính chính
Vũ Khí Công kích
Y phục Phòng thủ
Bao tay Phòng thủ
Quần Phòng thủ
Giày Phòng thủ
Trâm Bạo kích
Vòng cổ Sinh lực
Vòng tay Công kích
Nhẫn Công kích
Bội Nội lực
Áo choàng Thân pháp
Yên ngựa Phòng thủ
Dây thừng Sinh lực
Bàn đạp Thân pháp
Đề thiết Công kích

 

Ngoài ra, tùy thuộc phẩm chất trang bị sẽ có thêm các dòng thuộc tính phụ ngẫu nhiên:

  • Trang bị Trắng: 0 - 1 dòng
  • Trang bị Xanh lá: 2 - 3 dòng
  • Trang bị Xanh dương: 4 - 5 dòng
  • Trang bị Tím: 6 dòng

Đại hiệp có thể dùng các phương pháp khác như Cường hóa, Tinh luyện ... để tối ưu chỉ số và tạo ra các trang bị phù hợp nhất với mục đích chiến đấu.