Hướng dẫn Phụ Bản

Hướng dẫn Phụ Bản

Phụ Bản là tính năng đại hiệp không thể bỏ qua khi muốn gia tăng tốc độ lên cấp và tìm kiếm những trang bị cùng bí kíp quý hiếm. Đại hiệp có thể tự mình chinh phục Phụ Bản hoặc tập hợp bằng hữu đi cùng.

Để tham gia Phụ Bản, đại hiệp click biểu tượng  chọn Phụ Bản phù hợp: 

Phiên bản hiện tại có tất cả 6 Phụ Bản, mỗi Phụ Bản lại có những điều kiện và phương thức đánh khác nhau.