THĂNG CẤP LỰC CHIẾN HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP

THĂNG CẤP LỰC CHIẾN HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP


 

1. Nhân vật:

Nhấn phím "C" mở giao diện nhân vật, nhân vật lên cấp sẽ mở dần các tính năng và hoạt động, do đó cấp độ của nhân vật rất quan trọng, dù làm gì thì cũng ưu tiên luyện cấp cho nhân vật lên cao các bạn nhé.

 

- Giới thiệu và hướng dẫn: Danh Hiệu < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ thống trang bị < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ thống kinh mạch < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ Thống Cảnh Giới < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ thống Tu Luyện < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ thống Bảo Thạch < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ thống kim thân < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ thống Hóa Thân < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Huân Chương và Thánh Hỏa Lệnh < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ thống Danh Vọng < Bấm vào để xem >


2. Võ Học

Nhấn phím "K" để mở giao diện võ học. Hệ thống võ học rất quan trọng, được chia làm 3 loại: chiêu thức cơ bản; tuyệt học; nội công.


- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ thống chiêu thức cơ bản < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ thống tuyệt học < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ thống nội công < Bấm vào để xem >

 

3. Công Pháp

Bấm vào nút chức năng "Công Pháp" để mở giao diện. Hệ thống công pháp là một trong những mục gia tăng lực chiến rất nhiều cho nhân vật. Ngoài ra mỗi loại Công Pháp còn có hiệu quả gia tăng với những hỗ trợ bị động rất riêng đòi hỏi người chơi cần nâng đều để có sức mạnh toàn diện.

- Giới thiệu và hướng dẫn: Huyết Ma Công < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Dịch Cân Kinh < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Thất Tinh Trận < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Thiết Bố Sam < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Đồng Mỗ Công < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Độc Cô Cửu Kiếm < Bấm vào để xem >


4. Kỳ Vật

Bấm vào nút chức năng "Kỳ Vật" để mở giao diện. Hệ thống Kỳ Vật là một trong những mục gia tăng lực chiến rất nhiều cho nhân vật. Ngoài ra mỗi loại Kỳ Vật còn có hiệu quả gia tăng với những hỗ trợ bị động rất riêng đòi hỏi người chơi cần nâng đều để có sức mạnh toàn diện.

- Giới thiệu và hướng dẫn: Huyết Kiếm < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Bảo Giáp < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Ám Khí < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Pháp Bảo < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Tửu Hồ Lô < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Chiến Kỳ < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Tu Hành < Bấm vào để xem >

 

5. Các mục gia tăng khác


- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ Thống Anh Hùng Lệnh < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ thống Thú Cưỡi < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Bang hội và kỹ năng bang hội < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ Thống Quần Hiệp Lục < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Nhiệm vụ cốt truyện < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ Thống Cường Hóa < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ Thống Hiệp Khách. < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ Thống Phong Vật Chí. < Bấm vào để xem >

- Giới thiệu và hướng dẫn: Hệ Thống Hiệp Khách Hành. < Bấm vào để xem >