Các hoạt động tăng cấp cực nhanh trong Hoành tảo Thiên Hạ.

Các hoạt động tăng cấp cực nhanh trong Hoành tảo Thiên Hạ.

CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY TĂNG KINH NGHIỆM CỰC NHIỀU KHÔNG THỂ BỎ QUA
DIỄN VÕ VIP:
- Thời gian diễn ra: 21h00 đến 21h30 (hàng ngày)
- Địa điểm diễn ra: Tương Dương Thành
HÀNH TIÊU GIANG HỒ
- Thời gian diễn ra: 15h00 đến 16h00 (hàng ngày)
- Gặp NPC Ngưu Xung Thiên - Tương Dương Thành tọa độ X:-30, Y:-93
HIỆP KHÁCH ĐẢO
- Thời gian diễn ra: 13h00 đến 13h40 (hàng ngày)
- Gặp NPC Diệp Cẩm Khê - Tương Dương Thành tọa độ X:5, Y:14
SĂN BOSS THẾ GIỚI
- Thời gian xuất hiện: 8h00 - 15h00 - 19h30 - 22h30 (hàng ngày)
- Địa điểm xuất hiện: Các map mật cảnh
ÁC NHÂN CỐC
- Thời gian diễn ra: cả ngày
- Gặp NPC Vương Yên Nhiên - Tương Dương Thành tọa độ X:6, Y:9
Hoành Tảo Thiên Hạ kính bút!