Hướng dẫn Tiền Tệ

Hướng dẫn Tiền Tệ

Hệ thống tiền tệ của game lần lượt: Ngân Lượng, Lễ Kim, Ngân Bảo

  • Ngân Lượng: có được từ việc đánh quái và nhiều hoạt động trong game. Ngân Lượng được dùng để mua bán giao dịch với NPC shop, học kỹ năng hay cường hóa nâng cấp pet và trang bị …
  • Lễ Kim: có được từ việc tham gia các hoạt động event, giftcode. Lễ Kim có thể mua các trang bị vật phẩm trong thương thành (shop riêng biệt). Các vật phẩm mua từ Lễ Kim sẽ bị khóa và không thể giao dịch
  • Nguyên Bảo: Có được thông qua việc nạp thẻ Gate. Người chơi có thể tùy ý giao dịch trao đổi với nhau thông qua hệ thống trao đổi của game. Nguyên Bảo dùng để chi tiêu khi dạo shop Thương Thành