Thú cưỡi

Trong võ lâm giang hồ, có một thú cưỡi tốt là điều không thể thiếu. Thú cưỡi không chỉ giúp tăng tốc di chuyển mà còn nâng chỉ số thuộc tính cơ bản, thuộc tính thú cưỡi sẽ cộng cả vào thuộc tính nhân vật.

Huyết Kiếm

Huyết kiếm chia làm 10 cấp, tương ứng bát đại danh kiếm thời cổ đại: Ngư Trường, Lục Hồng, Xích Tiêu, Tử Điện, Thanh Sương, Cự Quyết, Chuyển Hồn, Thái A, Trạm Lô, Già Lam.

Ẩn Nguyên

Mỗi Tinh Châu sẽ tương ứng với một số điểm dành cho Tinh Đấu tương ứng. Đại hiệp chọn Thất Tinh Hoán Đổi có thể quay được 3 Tinh Châu của cùng 1 loại Tinh Đấu.